A-Kullet 1994

C-Kullet 2004

D-Kullet 2007

E-Kullet 2009

F-Kullet 2012

Valper som har forlatt valpekassen

B-Kullet 1995